top of page

Uvjeti korištenja

Dio A: Generalni dio

 

1. PREAMBULA

 

 1. Holyo GmbH, Werner Hartmann Straße 6, 01099 Dresden, Tel. +49 351 87437640, e-pošta support@holyo.com, upisan u trgovački registar Okružnog suda u Dresdenu pod HRB 30756, PDV identifikacijski broj: DE280122755, zastupa ga generalni direktor Jens Garberding, ("HOLYO" ili "mi") nudi prodaju digitalnih vaučera trećih strana, naših partnera za otkup, putem web stranice kojom upravlja www.holyo.com ("web stranica HOLYO") u skladu s ovim općim uvjetima i odredbama ("uvjeti i odredbe za korisnike HOLYO" ili "OUP ”).

 2. Kupon se može kupiti putem jedne od opcija plaćanja navedenih na HOLYO web stranici. Uz svaku narudžbu zadržavamo pravo da ne ponudimo određene načine plaćanja i prihvatimo druge načine plaćanja. Vaučer se također može kupiti u skladu s uvjetima navedenim u Dijelu B HOLYO korisničkih uvjeta iskorištavanjem kredita elektronički pohranjenog u HOLYO WALLET-u.

 3. Uvjeti navedeni u dijelu C uvjeta i odredbi za kupce HOLYO primjenjuju se na učitavanje kredita u HOLYO-WALLET iskorištavanjem HOLYO KARTICE kupljene na web stranici HOLYO ili u trgovini.

 

2. OPSEG PRIMJENE

Kupnja bonova, učitavanje i iskorištavanje kredita u vašem HOLYO NOVČANIKU te kupnja i iskorištavanje HOLYO kartice podliježu isključivo trenutno važećoj verziji trenutnih Općih uvjeta i odredbi za kupce HOLYO. Svi opći uvjeti koji su u suprotnosti ili odstupaju od ovih Općih uvjeta neće se primjenjivati.
 

3. NAŠI OTKUPLJIVI PARTNERI

 

 1. Naše partnere za otkup, čiji su vaučeri trenutno kupljeni i kod kojih se trenutno može iskoristiti kredit pohranjen u HOLYO WALLET-u, možete pronaći na holyo.com/redeem.

 2. Nismo obavezni kontinuirano surađivati s bilo kojim određenim partnerom za otkup. Ako prethodni partner otkupa napusti sustav suradnje, bonovi ovog partnera otkupa više se ne mogu kupiti, a kredit pohranjen u HOLYO WALLET više se ne može zamijeniti za vaučere bivšeg partnera otkupa. Ovo također vrijedi u slučaju da je partner za otkup bio oglašen kao partner za otkup prilikom nadopune kredita pohranjenog u HOLYO WALLET na web stranici HOLYO ili u maloprodaji. Ako vam se uskrati otkup kredita pohranjenog u HOLYO WALLET-u za bonove od bivšeg partnera za otkup prema gornjim rečenicama, a bivši partner za otkup je oglašen na web stranici HOLYO najviše tjedan dana prije pokušaja otkupa, dakle možete, pod uvjetom da ne koristite kredit pohranjen u HOLYO WALLET-u. Ako želite iskoristiti vaučere od drugog partnera za otkup, zatražite od nas da isplatimo kredit pohranjen u HOLYO WALLET-u.

 3. Izdavatelj i dužnik vaučera koje ste naručili od partnera otkupljivača su odgovarajući partneri otkupljivači koji pružaju svoje usluge na temelju vlastitog ugovora podložno vlastitim ugovornim uvjetima.

 4. Dugujemo vam samo slanje vaučera(a) od odgovarajućeg partnera koji otkupljuje.

4. POSTUPAK NARUDŽBE

 

 1. Nakon što ste odabrali otkupnog partnera za kupnju bona na web stranici HOLYO, otvorit će vam se prozor u kojem možete kliknuti gumb "Zatraži vaučer za ovu trgovinu". Ako kliknete ovo, od vas će se tražiti da unesete svoje ime i adresu e-pošte. Da biste dovršili postupak naručivanja, morate pročitati i prihvatiti uvjete i odredbe kao i sve posebne uvjete za iskorištavanje vaučera od naših partnera za iskorištavanje, odabrati opciju plaćanja koju želite i unijeti svoje podatke o plaćanju te kliknuti na "Pošalji i zatraži vaučer". U ovom trenutku predajete ponudu za kupnju odabranog bona od partnera koji ga otkupljuje.

 2. Vaša je ponuda prihvaćena potvrđivanjem vaših unosa i slanjem koda kupona od partnera koji je otkupljuje. Ovisno o tome koje ste kupone naručili, primit ćete ih e-poštom i moći ih iskoristiti kod naših partnera za otkup. Dostava je obično u roku od nekoliko minuta. Zamjena za kupone drugih partnera koji otkupljuju više nije moguća nakon dovršetka postupka narudžbe.

 3. Usluga HOLYO smatra se ispunjenom uspješnom dostavom koda vaučera partnera koji je otkupio. Uspješnom isporukom smatra se trenutak u kojem vam je poslan kod partnera koji otkupljuje kupon. Kôd je sada prošao u vaše područje ​​disposal i postupak naručivanja se smatra završenim. Ne postoji obveza spremanja kodova vaučera od partnera koji otkupljuju nakon tog vremena. Ako HOYLO nastavi pohranjivati podatke radi obrade ili drugih obveznih razloga, to razdoblje neće biti dulje od 48 sati iz sigurnosnih razloga.

 

5. ODGOVORNOST

 1. Odgovorni smo samo za štetu - iz bilo kojeg pravnog razloga - u slučaju namjere i grubog nemara. U slučaju jednostavne nepažnje, odgovaramo samo za zahtjeve za naknadu štete zbog ozljeda života, tijela, zdravlja, u slučaju kašnjenja i nemogućnosti ili za zahtjeve za naknadu štete zbog kršenja bitnih ugovornih obveza. Značajne ugovorne obveze su one obveze čije je ispunjenje neophodno za pravilno izvršenje ugovora i na čije se poštivanje druga strana može redovito pouzdati. Odgovornost prema ovom odjeljku 4.1 ograničena je na iznos tipično predvidljive štete u slučaju financijskog gubitka i štete na imovini.

 2. Prethodno navedena ograničenja odgovornosti ne vrijede u slučajevima obvezne pravne odgovornosti, posebno prema Zakonu o odgovornosti za proizvode, kada se jamstvo preuzima i u slučaju skrivne ozljede života, udova ili zdravlja.

 3. Ako imate HOLYO WALLET, pažljivo čuvajte svoje pristupne podatke za HOLYO WALLET i spriječite neovlaštene treće strane da saznaju pristupne podatke za vaš HOLYO WALLET, budući da nismo odgovorni za neovlašteno otkupljivanje računa za koji nismo odgovorno Preuzmite kredit u HOLYO WALLET.

 4. Ako kupite ili posjedujete HOLYO KARTICU, čuvajte ovu HOLYO KARTICU na sigurnom i spriječite neovlaštene treće strane da doznaju kod vaše HOLYO KARTICE, budući da je gubitak vaše HOLYO KARTICE ili neovlašteno otkupljivanje jednako gubitku gotovine. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za gubitak, krađu ili nečitljivost HOLYO KARTICE za koje nismo odgovorni.

 

6. NA RAČUN

Prijeboj od strane kupca protutužbama dopušten je samo u slučaju nespornih ili pravomoćno utvrđenih tražbina.
 

7. NADLEŽNOST I IZBOR PRAVA

 Mjesto nadležnosti za sve pravne sporove u odnosu između HOYLO-a i kupca je Dresden ako je kupac trgovac ili pravna osoba javnog prava. Primjenjuje se isključivo njemački zakon, isključujući UN zakon o prodaji.
 

8. IZMJENA ODREDBI I UVJETA

Zadržavamo pravo izmjene web stranice HOLYO i Uvjeta i odredbi HOLYO u bilo kojem trenutku. Prilikom naručivanja HOLYO KARTICE i iskorištavanja kredita u HOLYO WALLET-u primjenjuju se HOLYO korisnički uvjeti koji su na snazi u trenutku vaše narudžbe.
 

9. ODJELJIVOST

 Ako pojedine odredbe ovih Općih uvjeta, uključujući dijelove B i C, budu ili postanu u cijelosti ili djelomično nevažeće, valjanost preostalih odredbi ili dijelova takvih odredbi ostat će nepromijenjena. Umjesto nevažećih ili nedostajućih odredbi primjenjuju se odgovarajući zakonski propisi.

 

Dio B: Korištenje HOLYO WALLET-a i iskorištenje vaučera

 

1. OPSEG PRIMJENE

Korištenje HOLYO WALLET-a i kupnja bonova od naših partnera koji otkupljuju putem HOLYO WALLET-a podliježu sljedećim uvjetima.
 

2. OPSEG NAŠE PONUDE
 1. Možete se registrirati na web stranici HOLYO i postaviti HOLYO WALLET. Kredit pohranjen elektronički u HOLYO WALLET-u daje vam pravo da ga iskoristite za kupone naših partnera za iskorištavanje, koji su u sustavu suradnje u trenutku iskorištavanja. Kako biste u potpunosti iskoristili raspoloživi kredit u svom HOLYO WALLET-u otkupom vaučera od naših partnera za otkup, može biti potrebno dodatno plaćanje ovisno o stanju kredita. Izdavatelj i dužnik vaučera koje ste naručili tijekom otkupa su odgovarajući partneri za otkup, koji svoje usluge pružaju na temelju vlastitog ugovora pod vlastitim uvjetima.

 2. Prilikom iskorištavanja kredita u vašem HOLYO WALLET-u, ugovor se sklapa samo s HOLYO, ali ne i s našim partnerima za iskorištavanje.

 3. Dugujemo vam samo slanje vaučera(a) od odgovarajućeg partnera koji otkupljuje.

3. KAKO KORISTITI HOLYO NOVČANIK
 1. Možete se registrirati na web stranici HOLYO i postaviti HOLYO NOVČANIK kako biste koristili kredit pohranjen u njemu za kupnju vaučera od naših partnera za otkup.

 2. Kredit u vašem HOYLO WALLET-u može se nadopuniti kao kredit izravnim punjenjem HOYLO WALLET-a pomoću opcija plaćanja navedenih pod IV. PLAĆANJE.

 3. Kredit u vašem HOLYO WALLET-u može se koristiti samo u HOLYO za otkup vaučera od naših partnera za otkup i ne zarađuje nikakve kamate.

 4. Saldo pohranjen u HOLYO WALLET-u neće prihvatiti nijedan drugi subjekt osim HOLYO-a. Isplata kredita u HOLYO WALLET nije moguća. Izuzetak od ovoga vrijedi samo u slučajevima navedenim u Dijelu A, Odjeljku III.2. Članak 4. HOLYO korisničkih uvjeta.

 

4. PLAĆANJE
 1. Možete birati između različitih opcija plaćanja navedenih na web stranici HOLYO kako biste nadopunili saldo HOLYO WALLET-a. Kod svake narudžbe zadržavamo pravo ne ponuditi određene načine plaćanja te preusmjeriti na druge načine plaćanja. Kreditno stanje HOLYO WALLET-a također se može nadopuniti preuzimanjem HOLYO KARTICE u skladu s uvjetima navedenim u Dijelu C HOLYO korisničkih uvjeta.

 2. Kredit ćete primiti u svoj HOLYO WALLET tek nakon primitka uplate. Ako odaberete način plaćanja izravnim zaduženjem, a izravno zaduženje nije moguće iskoristiti, odmah ćemo blokirati kredit na HOYLO WALLET-u u iznosu odgovarajućeg kredita dok se plaćanje ne izvrši. Isto vrijedi i za naknadna izvješća pružatelja usluga plaćanja, npr. zbog nedostatnih sredstava ili sumnje na prijevaru.

 

5. POSTUPAK OTKUPA
 1. Kredit u vašem HOLYO WALLET-u daje vam pravo na kupnju digitalnih vaučera od naših partnera za otkup.

 2. Da biste to učinili, nakon što se prijavite u svoj HOLYO WALLET na web stranici HOLYO, odaberite jednog od prikazanih partnera za otkup od kojeg želite kupiti vaučer i iskoristite kredit u svom HOLYO WALLET-u, u cijelosti ili djelomično. Zatim će vam se prikazati dostupne razine vrijednosti vaučera od odabranog partnera za otkup. Možete kupiti kupone u vrijednosti koja premašuje trenutno stanje u vašem HOLYO novčaniku uz odgovarajuću nadoplatu.

 3. Nakon što ste odabrali partnera za otkup, otvorit će vam se prozor u kojem možete kliknuti gumb "Zatraži vaučer za ovu trgovinu". Ako kliknete ovo, od vas će se tražiti da unesete svoje ime i adresu e-pošte. Da biste dovršili postupak otkupa, morate pročitati i prihvatiti uvjete i odredbe i sve posebne uvjete za otkup vaučera naših partnera za otkup i kliknuti na "Pošalji i zatraži vaučer". U ovom trenutku dajete ponudu za otkup kredita u HOLYO WALLET-u.

 4. Vaša je ponuda prihvaćena potvrđivanjem vaših unosa i slanjem koda kupona od partnera koji je otkupljuje. Ovisno o tome koje ste kupone naručili, primit ćete ih e-poštom i moći ih iskoristiti kod naših partnera za otkup. Zamjena za vaučere drugih partnera za otkup više nije moguća nakon završetka procesa otkupa.

 5. Usluga HOLYO smatra se ispunjenom uspješnom dostavom koda partnera. Uspješnom isporukom smatra se trenutak u kojem je kod partnerske tvrtke vidljivo prikazan ili poslan kupcu. Kod je sada postao dostupan osobi koja ga otkupljuje i postupak otkupa smatra se dovršenim. Ne postoji obveza pohranjivanja partnerskih kodova nakon ovog trenutka. Ako HOYLO nastavi pohranjivati podatke radi obrade ili drugih obveznih razloga, to razdoblje neće biti dulje od 48 sati iz sigurnosnih razloga.

 6. Kredit u vašem HOLYO WALLET-u morate iskoristiti u svoje ime i na svoj račun. Otkup na računu treće strane nije dopušten.

 7. HOLYO pridržava pravo blokirati ili blokirati iskorištavanje kredita na HOLYO WALLET-u ili ga odgoditi za produljenu provjeru, ako je to potrebno za službene zahtjeve ili interne procese tvrtke kao što je upravljanje rizikom ili provjera ugovornog ponašanja prodajnih mjesta ili korisnika.

 8. Za slučajeve navedene u odjeljku 7 ovog odjeljka, HOLYO zadržava pravo naplate vremena obrade komercijalnim korisnicima. Oni se mogu kompenzirati s postojećim stanjem u vašem HOLYO WALLET-u.

 

6. DOSTAVA VOUCHERA OD NAŠIH PARTNERA ZA OTKUP

 Dostava nakon iskorištavanja kredita vašeg HOLYO WALLET-a u bonu jednog od naših partnera za iskorištavanje obično se odvija u roku od nekoliko minuta putem e-pošte.
 

7. VALJANOST STANJA U HOLYO NOVČANIKU
 1.  Razdoblje ograničenja za korištenje kredita u vašem HOLYO WALLET-u temelji se na redovitom zakonskom roku zastare u skladu sa § 195 BGB i iznosi tri godine.

 2. Prema § 199 rečenica 1 BGB, rok zastare počinje na kraju godine u kojoj je dotični kredit upisan u HOYLO WALLET. Prilikom korištenja kredita na HOLYO WALLET-u troši se (preostali) kredit koji je postojao najdulje.

 3. Povrat novca izvršenog prilikom punjenja HOLYO WALLET-a općenito nije moguć.

 

Dio C: Uvjeti za kupnju i iskorištavanje HOLYO KARTICE

1. OPSEG PRIMJENE
 1.  HOLY CARD je bon koji izdaje HOLYO i koji korisnici mogu koristiti samo u HOLYO na web stranici HOLYO za nadopunu HOLYO WALLET-a. Izravno iskorištavanje vrijednosti vaučera pohranjene na HOLYO CARD vaučerima naših partnera nije moguće.

 2. Sljedeći uvjeti vrijede za kupnju HOLYO KARTICE i učitavanje stanja u HOLYO-WALLET iskorištavanjem HOLYO KARTICE.

2. KUPNJA HOLYO KARTICE

  HOLYO KARTICU možete kupiti na HOLYO web stranici ili u trgovinama trećih strana. Nominalna vrijednost HOLYO KARTICE odgovara nominalnoj vrijednosti iznosa koji stavite u svoj HOLYO WALLET. Da biste iskoristili HOLYO CARD, primit ćete 16-znamenkasti alfanumerički kod kada kupite HOLYO CARD.
 

3. ISKORIŠTENJE HOLYO KARTICE 
 1. Kredit spremljen na HOLYO KARTICI možete koristiti za dopunu svog kredita u HOLYO WALLET-u.

 2. Da biste iskoristili svoju HOLYO KARTICU, upotrijebite kod vaučera ("Moj kod") otisnut na poleđini HOLYO KARTICE u području "Iskoristi vaučer" na web stranici HOLYO.

 3. Kredit pohranjen na HOLYO KARTICI prenosi se u HOLYO WALLET unosom i potvrdom koda u predviđeno polje za unos. Potvrdom se kredit prenosi s HOLYO KARTICE na HOLYO WALLET.

 4. Kredit spremljen na HOLYO KARTICI možete koristiti samo za dopunu kredita u svom HOLYO NOVČANIKU. Isplata kredita na HOLYO CARD ili izravna isplata u vaučerima kod naših partnera za isplatu nije moguća.

 5. HOLYO CARD se može iskoristiti samo jednom i ne može se promijeniti nakon što je gore navedeni postupak dovršen.

 6. Kredit na HOLYO CARD-u moguće je iskoristiti samo na svoje ime i za vlastiti račun.

 

4. ROK VALJANOSTI HOLYO KARTICE
 1.  Razdoblje zastare za otkup HOLYO KARTICE temelji se na redovitom zakonskom roku zastare u skladu sa § 195 BGB i iznosi tri godine.

 2. Prema odjeljku 199, rečenica 1 BGB, rok zastare počinje na kraju godine u kojoj je HOLYO CARD kupljena.

 3. Povrat uplaćenih sredstava prilikom kupnje HOLYO CARD u pravilu nije moguć.

bottom of page